ΕΡΓΑ

Μοντάζ


Περιγραφη

Η METAL PLUS τοποθετεί με άριστη τεχνογνωσία συστήματα ειδικού σχεδιασμού, πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις στεγανότητας, ασφάλειας και λειτουργικότητας.

  • Χαρακτηριστικα
    • Ασφάλεια
    • Λειτουργικότητα
    • Αισθητική