ΕΡΓΑ

Ειδικές Κατασκευές


Περιγραφη

Για την ανάδειξη μιας κατασκευής, την αντοχή σε φορτία και τη συνολική λειτουργικότητα ενός χώρου, υπάρχει συχνά ανάγκη για ειδικές κατασκευές, όπως αίθρια, φυσσούνες, χωρίσματα γραφείων.

  • Χαρακτηριστικα
    • Αντοχή
    • Άριστη Ποιότητα
    • Design
    • Λειτουργικότητα